top of page

AllingoX スキャン翻訳対応言語一覧

(全16言語/2020年2月現在)

英語(アメリカ)  中国語(標準語) 韓国語     日本語   繁体字中国語 

フランス語  ドイツ語  ポルトガル語  ロシア語         

​イタリア語  スペイン語   

                   

                         

 


 

bottom of page